info@wmyuen.com2545 8831

聯絡我們

我們樂意解答各種查詢,    閣下可循下列途徑與我們聯絡:

 
電話 : (852) 2545 8831
傳真 : (852) 3105 9532
地址 :  
總行 :  香港中環德輔道中107-111號余祟本行
           (敬請預約)
 
電郵 :  info@wmyuen.com
 
 
本公司辦公時間為︰星期一至五 09:00-12:30 及 13:30-17:30
(逢星期六、日及香港法定公眾假期休息)
 
中環地圖
 
 
 
或可以填寫以下資料, 我們會盡快回覆:
(*)為必須填寫